Ó longo do segundo trimestre desde ano levarase a cabo a segunda fase de a cidade dos barrios. Formaremos parte da plataforma achegandonos ós veciños de varios barrios da cidade. A etapa de analise xa deu comezo.
Voog. Make a website.