Apr 30 ¿Que pasaría se...? *

Comezamos esta campaña dentro da acción "Inserción de espazos de convivencia" que nos levará estos días polo zona de Mallos, Sagrada Familia, Sardiñeira, Zona estación e Vioño...
* ver primeiro punto do manifesto DoDó.
[...]¿Que pasaría se...? funciona coma unha campaña a modo SPAM. Lánzanse unha serie de preguntas ó aire, buscando a reflexión por parte dos veciños sobre as posibilidades reais de intervención no espacio público, e na creación de novos escenarios de convivencia. No debate que poida xurdir poderá estar a resposta ou aparecerán novas preguntas.
Esta campaña completarase coa definición das accións que levaremos a cabo na próxima semana.

Comments: 0

Email again:

Add a comment

Name
E-mail
Comment
Voog. Make a website.