Apr 18 Inserción de espazos de convivencia

Durante a primeira semana de Maio realizarase un obradoiro participativo nos barrios dos Maios, Sagrada Familia, Sardiñeira e Vioño.
Reflexionaremos sobre espazos comuns dentro das prazas e parques. Cómo os habitantes poden xestionar o espazo colectivo.
Convidamos a todos a participar.
Máis informacion aqui.A zona de estudo abarca unha realidade moi heteroxénea. Barrios co seu propio carácter, que segundo foron crecendo, souberon reforzalo coa integración dos novos que ían chegando.

A concepción do barrio que cada un poda ter, virá marcada pola sua historia, da súa intrahistoria. Das acións dos que alí conviven á hora de atreverse a decidir, ónde sentarse, onde parar a falar, onde quedar, por onde pasear…expresar en definitiva a súa condición de cidadán de feito e de dereito.Comments: 0

Email again:

Add a comment

Name
E-mail
Comment
Voog. Make a website.