dodogrupo@gmail.com


manifesto DoDó
coma dadá pero con "o", é dicir:     }

*_ O DoDó resposta á pregunta: Que acontecería se...?
*_ O DoDó nace cunha intuición ou cun impulso.
*_ O DoDó é reflexión a posteriori
*_ O DoDó é acción, documentación e interpretación.
*_O DoDó é impredicible.
*_ O DoDó é polisémico, ten tantos significacios coma sensibilidades e enfoques involucrados.
*_ O DoDó é tan profundo, vacuo, sesudo, frivolo, artístico, filosófico... coma a sua propia interpretación.
*_Calquera persoa pode facer DoDó, de feito todo o mundo fai DoDó.
*_ O DoDó é universal porque forma parte dos usos humans, polo tanto:
"antes da chegada de Dadá, Dadá* xa estaba presente"
Hans Arp (artista Dadá)
*_ O DoDó é inagotable
*_Polo dito enriba, este manifesto non pode ser DoDó, de feito, ningún manifesto pode ser DoDó.


- Fin do manifesto DoDó non DoDó -
                                   *DoDo, DoDó


Voog. Make a website.